เบอร์ลิน
ท่องเที่ยว

แนะนำการเดินทางเที่ยวด้วยกันในเบอร์ลิน

เบอร์ลิน

คู่มือนี้มีไว้สำหรับนักท่องเที่ยวด้วยกันที่ต้องการเยี่ยมชมกรุงเบอร์ลิน หากคุณต้องการย้ายไปเบอร์ลิน เบอร์ลินได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของ coronavirus สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดวีซ่า คุณอาจต้องใช้วีซ่าเพื่อเยี่ยมชมประเทศเยอรมัน ขึ้นอยู่กับสัญชาติ

พลเมืองสหภาพยุโรปและ EEA คุณสามารถเยี่ยมชมประเทศเยอรมันโดยไม่ต้องขอวีซ่า คุณสามารถอยู่ได้นานเท่าที่คุณต้องการ คุณยังสามารถอาศัยและทำงานในประเทศเยอรมัน

ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเชงเก้น คุณสามารถเยี่ยมชมประเทศเยอรมันโดยไม่ต้องขอวีซ่า คุณอยู่ในเยอรมันเป็นเวลา 90 วันในระยะเวลา 180 วัน1 หากคุณต้องการอยู่ต่อหรือทำงานในเยอรมัน คุณต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

พลเมืองของประเทศอื่น ๆ ผู้คนจากบางประเทศสามารถเยี่ยมชมประเทศเยอรมันเป็นเวลา 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า คนอื่นต้องใช้วีซ่าเชงเก้นเพื่อเยี่ยมชมประเทศเยอรมัน วีซ่าเชงเก้นราคา 60 ยูโร 1 คุณสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานทูตเยอรมันหรือสถานกงสุลในประเทศ

วิธีเดินทางไปเบอร์ลิน โดยเครื่องบิน

ใช้ Kayak, Omio หรือ Google Flights เพื่อค้นหาเที่ยวบินเที่ยวด้วยกันไปยังเบอร์ลิน นำท่านเดินทางสู่สนามบินเบอร์ลิน บรันเดนบูร์ก (BER) ใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเบอร์ลิน 30-60 นาที

การเดินทางจากสนามบินเข้าเมืองมีวิธีคือ

ใช้ขนส่งสาธารณะ สนามบินเชื่อมต่อกับเครือข่ายการขนส่งสาธารณะของกรุงเบอร์ลิน มีรถไฟเข้าเมืองทุกสองสามนาที ท่านสามารถโดยสารรถไฟไปยังใจกลางเมืองได้โดยตรง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที คุณต้องซื้อตั๋ว ABC ที่เครื่องขายตั๋ว ราคา 3.80 ยูโร 1 หลายคนซื้อตั๋วผิดและได้ค่าปรับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านคู่มือการขนส่งสาธารณะของกรุงเบอร์ลิน