ท่องเที่ยว

แนะนำการเดินทางเที่ยวด้วยกันในเบอร์ลิน

คู่มือนี้มีไว้สำหรับนักท่องเที่ยวด้วยกันที่ต้องการเยี่ยมชมกรุงเบอร์ลิน หากคุณต้องการย้ายไปเบอร์ลิน เบอร์ลินได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของ coronavirus สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อกำหนดวีซ่า คุณอาจต้องใช้วีซ่าเพื่อเยี่ยมชมประเทศเยอรมัน ขึ้นอยู่กับสัญชาติ พลเมืองสหภาพยุโรปและ EEA คุณสามารถเยี่ยมชมประเทศเยอรมันโดยไม่ต้องขอวีซ่า คุณสามารถอยู่ได้นานเท่าที่คุณต้องการ คุณยังสามารถอาศัยและทำงานในประเทศเยอรมัน ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเชงเก้น คุณสามารถเยี่ยมชมประเทศเยอรมันโดยไม่ต้องขอวีซ่า คุณอยู่ในเยอรมันเป็นเวลา 90 วันในระยะเวลา 180 วัน1 หากคุณต้องการอยู่ต่อหรือทำงานในเยอรมัน คุณต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ พลเมืองของประเทศอื่น ๆ ผู้คนจากบางประเทศสามารถเยี่ยมชมประเทศเยอรมันเป็นเวลา

Read More